• Misel

    Najteže je dati od sebe dobroto, saj jo ponavadi dobimo nazaj. - Mark Ortoman
  • 2014

  • Administracija