• Misel

    Ne glej v tla, v žalost, v obup. Poglej v jutro, poglej v dan, tam je pot, zastavi znova pogumno svoj korak. - Rudi Kerševan
  • Archive

  • Administracija